Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Odcinek I

Odcinek II.

Odcinek III i IV

Zakres zadania

Przedmiotowe przedsięwzięcie budowlane obejmowało realizację następujących obiek­tów i urządzeń:

-        trasy głównej wraz z włączeniami do węzłów „Międzyrzecz Południe" i „Sulechów" oraz równoległych dróg dojazdowych,

-       przebudowę dróg poprzecznych związanych z budową drogi S3,

-       odwodnienia dróg wraz z budową urządzeń oczyszczających,

-       dróg dojazdowych do odciętych działek,

-       węzłów drogowych przy mieście Świebodzin,

-       Miejsc Obsługi Podróżnych - MOP I Sosnówka" wraz z dojazdami i uzbrojeniem,

-       Miejsc Obsługi Podróżnych - MOP II i III Kępsko" wraz z dojazdami i uzbroje­niem,

-       Obwodu Utrzymania Drogi Sulechów",

-       obiektów mostowych w ciągu i nad drogą S3, przepustów drogowych i przejść dla zwierząt,

-       urządzeń ochrony środowiska, obiektów zieleni ochronnej i krajobrazowej oraz dogęszczającej skraje drzewostanów leśnych,

-       urządzeń towarzyszących: sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych,

-       wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

 

Pod względem lokalizacyjnym rozpatrywano wariantowy przebieg projektowanej dro­gi ekspresowej S3:

-        wariant 1 - podstawowy, z trzema wariantami rozwiązań technicznych,

-        wariant 2 - omijający jeziora Nietoperek

-        wariant 3 - z ominięciem miasta Świebodzin

i wariant zerowy", polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie podzielono na 4 następujące odcinki projektowe, dla których Inwestor wystąpił o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (dla każdego odcinka osobno): odcinek 1: km   0+000 - km 17+100 odcinek 2: km 17+100 - km 24+500 odcinek 3: km 24+500 - km 32+300 odcinek 4: km 32+300 - km 42+953,96.

 

 

Ostatnio dodane